INFORMATIEF

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels op het gebied van privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt in de hele Europese Unie.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens om jouw privacy te waarborgen.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze zullen respecteren;
 • We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wettelijke voorschriften.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en potentiele klanten

Als je bij ons een offerte aanvraagt of een reis boekt, moeten we persoonsgegevens van je als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door jouw geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen van hotels en lokale agentschappen. Daarnaast moeten we kunnen communiceren over jouw geboekte reis. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk om over deze gegevens te beschikken.

De basis om jouw persoonsgegevens te gebruiken ligt in de reisovereenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Reiswensen en interesses die je ons stuurt middels een e-mail of het boekingsformulier op onze website, die van belang zijn voor een passende samenstelling van uw reis;
 • Details m.b.t. jouw eventueel zelf geboekte vliegtickets voor deze reis;
 • Gegevens van de geboekte reis;
 • Betalingsgegevens (voor onze financiële controle en administratie);
 • Paspoortgegevens. Het kan voorkomen dat voor het reserveren van accommodaties of voor het reserveren van een excursie jouw paspoortgegevens nodig zijn;
 • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er ook voor dat ze hiermee akkoord gaan en dat je hun gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Jouw gegevens zijn nodig om boekingen te doen, om je informatie te geven over jouw reis, voor relevante communicatie betreffende de offerte of boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.


Jouw persoonsgegevens of die van je reisgenoten worden door The Blue Door opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om je te informeren over de reizen. Na de reis bewaren wij jouw gegevens, tenzij je ons laat weten dat je dat niet wilt.

Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een reis zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst.
Denk daarbij aan accommodaties, vervoersbedrijven en lokale agentschappen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn

The Blue Door bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We houden ons zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring neem dan contact met ons op via het e-mailadres hola@thebluedoor.nl

Jan & Conny | April 2019

“Wij hebben een fantastische vakantie gehad in Asturië. Van surfen in de zee, via wandelen in de bergen (en sneeuw!), naar bezichtigen van leuke plaatsen.”

MEER KLANTVERHALEN

Jan & Conny | April 2019

“Wij hebben een fantastische vakantie gehad in Asturië. Van surfen in de zee, via wandelen in de bergen (en sneeuw!), naar bezichtigen van leuke plaatsen.”

MEER KLANTVERHALEN

Marianne | Februari 2018

“De kuststrook van Asturië is er een voor echt actieve vakantiegangers. Prachtige haventjes!”

MEER KLANTVERHALEN

Marianne | Februari 2018

“De kuststrook van Asturië is er een voor echt actieve vakantiegangers. Prachtige haventjes!”

MEER KLANTVERHALEN

Foto Album

NEEM ALVAST EEN KIJKJE

Ready to open The Blue Door?

The Blue Door Travel

Nuijtsstraat 51
4814 EM Breda
T: +31 6 1441 6306
M: hola@thebluedoor.nl

KVK: 75131501
IBAN: NL12 RABO 0345 681940

Extra informatie

Reisvoorstel aanvragen
FAQ
Privacyverklaring
Reisvoorwaarden
Praktische informatie

Volg ons!